صمغ عربی یا همان صمغ درخت اقاقیا ، صمغ طبیعی و غیر سمی و یک صمغ محلول در آب یا یک رزین طبیعی است که به عنوان پایدار کننده در صنعت چاپ و برای تغییر گرانروی مرکب استفاده می شود.

این صمغ به عنوان چسب در رنگ های آبرنگ یا مدیومی برای تنظیم خواص رنگ یا کاغذ آبرنگ و افزایش درخشندگی ، براقیت و شفافیت رنگ نیز استفاده می شود و به هر رنگ عمق بیشتری می بخشد.

به عنوان مثال ، می توان آن را به مخلوط آبکی رنگ اضافه کرد تا از چکیدن رنگ جلوگیری شود.

یا می توانید آن را مستقیماً روی کاغذ بکشید تا رنگ کمتری جذب شود . افزودن کمی ماده صمغ عربی به رنگ آبرنگ در واقع برداشتن رنگ را از کاغذ آسان تر می کند ، که در صورت اشتباه یا تمایل به افزایش رنگ برای جلوه های خاص بسیار مفید است.

همچنین می تواند بر جریان آبرنگ شما تأثیر بگذارد و باعث کندتر پخش شدن آن شود که حاشیه های شارپ تر بسیار جالبی را ایجاد می کند.

صمغ عربی را می توان به آب اضافه کرد یا مستقیماً با رنگ های آبرنگ مخلوط کرد.
مراقب باشید که از صمغ عربی زیاد با رنگهای خود استفاده نکنید زیرا می تواند آنها را شکننده یا براق کند. چند قطره کافیست

صمغ عربی جهت غلیظ کردن مرکب خوشنویسی و جوهر نیز به کار می رود یا می توان به عنوان چسب میسکیت نیز از آن استفاده نمود

میزان  مصرف در آبرنگ : صمغ عربی را بصورت 70 درصد آب و حداکثر 30  درصد صمغ مخلوط نمایید تا باعث ترک خوردن رنگ در اثر نگردد

میزان مصرف در جوهر یا مرکب خوشنویسی : چکاندن چند قطره در جوهر کافی است